Organisatie in Progress was o.m. de drijvende kracht achter het drum corps magazine Drumcorps in Progress.
 
De organisatie is op 4 augustus 1989 opgericht door Edward Scholten en Karel-Willem Jaarsveld, met als doel een intensieve communicatie-lijn te vormen tussen drum & bugle corps aan de ene kant, en de stichting Drum Corps Holland en drum corps magazines aan de andere kant.
 
Daarnaast maakte de organisatie zich sterk voor binding met, en tussen, corps uit diverse Europese landen. En heeft het PR-activiteiten gedaan voor o.m. Drum Corps Holland, Color Guard Nederland en color guard The Pride.
 
Drumcorps in Progress, het drum corps magazine, heeft vanaf het eerste nummer in 1990, heel wat los gemaakt in de wereld van drum & bugle corps en winter guard.
 
Daar het blad volledig onafhankelijk en self-supporting was, kon de inhoud bij tijd en wijle ongezouten kritisch zijn. Er werd daarbij altijd met volledig open vizier gestreden (mèt en) tegen de gevestigde en soms wat ingeslapen waarden.
 
Het papieren magazine is door Andy van Waveren in 1995 op succesvolle manier omgezet in een website, die eveneens spraakmakend was. Daarnaast is Drumcorps in Progress in 1996 overgegaan in het magazine Sport of the Arts.
 
 
Personeel:
 
Edward Scholten, Karel-Willem Jaarsveld, Andy van Waveren en Henk-Jan Glas (✝) zijn in de eerste vijf jaar van het bestaan een bijzonder team geweest, dat tot op heden haar sporen nalaat in de drum & bugle corps wereld.
Het verleden