In maart 2024 is - mede door de afnemende drum corps activiteit in Europa - besloten de social media kanalen te sluiten.
 
 
Zowel de Facebook-pagina als de 'X'-pagina zullen niet meer worden onderhouden.
 
 
Deze website blijft actief, en is vanaf nu het enige medium waarop Drumcorps in Progress nog zal communiceren met de buitenwereld.
 
 
De beide social media-pagina's zijn voorlopig nog te bekijken via onderstaande links:
 
 
www.facebook.com/DrumcorpsInProgress2011
 
 
https://twitter.com/drumcorps2011
 
Social media