125 - februari 2023 - CGN percussion & winds
Magazines 2023
126 - maart 2023 - Contemporary Color
127 - juni 2023 - NK Mars en Show Hasselt
 
128 - juni 2023 - NK Mars en Show Huizen
129 - september 2023 - German Open